ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HORASÂN VE MÂVERÂÜNNEHİR ULEMÂSI ARASINDA EBÛ HANÎFE ALGISI
(THE PERCEPTION OF ABÛ HANÎFA BETWEEN TRANSOXANİA AND KHURASAN ULAMA )

Yazar : Metin Avci    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 30
Sayfa : 69-113
294    485


Özet
Rey görüşüne ilk başvuran âlim, Abdullah b. Mes‘ûd olmuştur. Bu görüş daha sonra Alkâme (62/682), İbrâhim en-Nehâî (96/714) ve Hammâd b. Süleymân (120/737) ile temsil edilmiştir. Ehl-i Rey’e derinlik kazandıran ise Ebû Hanîfe (150/767) olmuştur. Onun Rey görüşü, İrcâ görüşüyle bütünleşmiş ve İslâm dünyasında saygın bir şöhrete kavuşmuştur. Bu makalede; kısaca Ebû Hanîfe’nin hayatını ve İrcâ/Rey görüşünü Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde yayarak bize ulaştıran âlimleri tanıyacaksınız.

Anahtar Kelimeler
Ebu Hanife, Hanefilik, Ehl-i Rey, Mürcie, Horasan, Maveraünnehir

Abstract
The scholar who first applied to the Ray opinion was Abdullah b. Mas’ud. Later this view was shared and represented by Alkâma (62/682), Ibrahim an-Nahâî (96/714) and Hammad b. Sulayman (120/737). Abu Hanifa (150/767) brought depth to Ahl al-Ray. His view of Rey, was integrated with the view irja and gained a respectable reputation in the Islamic world. In this article, briefly you will get to know the scholars who spread the life and Irja/Ray view of Abu Hanifa to us by spreading them in Khorasan and Transoxiana.

Keywords
Abu Hanifa, Hanafism, Ahl al-Ray, Murjia, Khurasan, Transoxania

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri