ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ehl-İ Sünnet Kelâmının Kurucu Aklı İmâm Mâtürîdî Ve Kelâm Sistemi
(Imam Maturidi As Founding Reason Of Ahl-Al Sunnah Kalam And His Kalam System )

Yazar : Mahmut Çınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 20-21
Sayfa : 119-134
555    575


Özet
İslâm âleminin önemli bir kısmını teşkil eden ve itikadî olarak Ehl-i sünnet mezhebini benimseyen çevrelerin üzerinde en çok etkili olan şahsiyetlerden biri, hiç kuşkusuz İmâm Mâtürîdî’dir. İslâm dininin doğru anlaşılması ve yaşanması bağlamında, onun eserlerinin büyük bir katkısı olmuştur. Özellikle Mâverâünnehir coğrafyasında yetişen ve buradan İslâm dünyasının bütün coğrafyalarını aydınlatan ilim insanları, genel olarak İmâm Mâtürîdî’nin metodlojisini kullanmışlardır. Bu metodoloji, nakille beraber aklı da öne çıkarmış, dinî meselelerin daha anlaşılır olmasını ve mâkûl bir şekilde sunulmasını kolaylaştırmıştır. İmâm Mâtürîdî, yazmış olduğu eserlerde başta bilgi ve nübüvvet konuları olmak üzere, kelâm konularına yeni açılımlar getirmiş, Ehl-i sünnet kelâmının Mûtezile ve Şiâ karşısında sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamıştır. Onun izinden giden Ebü’l-Muîn en-Nesefî ve Nureddîn es-Sâbûnî gibi âlimler, hem Hıristiyanlık ve Hind dinleri gibi haricî hem de Mûtezile ve Şiâ gibi dahilî, cereyanlara karşı durmuş, iknâ edici argümanlarla, Ehl-i sünnet itikâdını savunmayı sürdürmüşlerdir. Bu makalemizde Mâtürîdî başta olmak üzere Mâtürîdîlik olarak bilinen ekole mensup ilim adamalarının kelâmın temel konuları bağlamında izledikleri yöntem irdelenecek, bu yöntemin kelâm ilmi içerisindeki konumu etrafında tesbitlerde bulunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ehlü’s-sünne, Mâtürîdî, Kelâm, Metodoloji, Nesefî.

Abstract
There is no doubt that Imam Maturidi is one of the prominent figures who influences followers of Ahl-al Sunnah sect as a itiqadi way. His works has a vital contribution on truly understanding and living of Islam. Especially scholars, who live and grow geographically around Mâverâünnehir and lighten up Muslim World through there, generally uses Imam Maturidi’s methodology. This methodology appreciates reason besides naql and eases understanding of religious topics. Imam Maturidi has a new vision on kalam topics especially on knowledge and prophecy and provides a secure base for Ahl-al Sunnah kalam discipline against Mutezile and Sia. Follower scholars of him like Ebü’l-Muîn en-Nesefî and Nureddîn es-Sâbûnî oppose external traditions as Christianity and Indian religions or internal traditions as Mutezile and Sia and defend Ahl-al Sunnah itiqadi tradition. In this article methodology of Maturidi and scholars who follow Maturidi way by reference to fundamental topics of kalam discipline is going to be debated and also this methodology’s position in kalam discipline is going to be analysed.

Keywords
Ahl-al-sunnah, Maturidi, Kalam, reason, Methodology, Nesefi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  2020-28. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 28. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 28-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri