ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ABDULLAH İBN LEHΑA (ö. 174/790) ve İLMÎ KİŞİLİĞİ
(ABDULLAH IBN LEHIʻA and HIS SCIENTIFIC PERSONALITY )

Yazar : Bekir TATLI    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 31
Sayfa : 7-35
217    188


Özet
Her ne kadar Abdullah b. Lehîʻa (ö. 174/790) ismini Türkçe akademik çalışmalarda pek duymasak da esasında kendisi erken dönem hadis ve fıkıh eserlerinde isminden oldukça fazla söz ettiren bir kimsedir. Nitekim her ne zaman onun ismine bir hadis rivayetinin senedinde rastlasak, hemen onun “zayıf” bir râvi olduğu yorumu yapılarak, rivayet ettiği hadis hakkında da “sahih olmadığı/zayıf olduğu” yönünde acele bir hüküm verildiğini görürüz. Hâlbuki onun hakkında çok övgü dolu sözler söyleyen âlimlerimiz de vardır. Ancak bu durum çoğu defa görmezden gelinerek onun cerh edilmekten kurtulamadığı dikkat çekmektedir. Ne var ki, herhangi bir râvi ile ilgili cerh/taʻdil anlamında bir hüküm verileceği zaman tarafsız olmak ve o râvinin olumlu ve olumsuz bütün yönlerini ortaya koyarak objektif bir değerlendirme yapmak gerekir. Her şeyden önce bu hakkaniyetli olmanın ve adaletin bir gereğidir. Diğer taraftan işin bir de “kul hakkı” boyutu da vardır. Dolayısıyla İbn Lehîʻa’nın tarafsız bir gözle durumunun ortaya konulması gerekir. Bu nedenle makalemize konu olan İbn Lehîʻa’nın, rical tenkidi işinin sübjektif ve öznel yönleri olduğu gerçeğini gözler önüne serme açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Türkçe literatürde onunla ilgili çalışmaların az sayıda olması ve Türk okuyucular tarafından da kendisinin daha iyi tanınması açısından böyle bir makalenin faydasına inanıyoruz. Bizim makalemiz daha çok, diğer çalışmaların ele almadığı “İbn Lehî‘a’nın ilmî muhiti, hocaları, talebeleri ve eserleri” konularını incelemektedir. Çalışmamız sonunda İbn Lehîʻa’nın cerh yönünün ağır basmakla birlikte bir çırpıda zayıf addedilerek yok sayılmasının da mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Abdullah b. Lehîʻa, hadis, tarih, rical tenkidi, cerh-taʻdil

Abstract
Although we don’t hear Abdullah b. Lehia’s name much in Turkish academic studies, he is actu-ally a person who mentions his name quite a lot in early hadith and fiqh works. As a matter of fact, whenever we see his name in any isnad of an any hadith narration, we immediately see that it is com-mented quickly that he is an unreliable ravi, and is said that the hadith narrated by him that it is “not authentic”. But we have also scholars who speak highly laudatory words about him. However, this situa-tion is often ignored and it is noteworthy that he could not get rid of jarh. However, when a decision is to be made in the sense of jarh/taʻdil regarding any ravi, it is necessary to be impartial and make an objective assessment by revealing all the positive and negative aspects of that ravi. First of all, this is a requirement of fairness and justice. On the other hand, there is also a “servant’s right” dimension to the issue. Therefore, it is necessary to present Ibn Lehiʻa’s situation with an impartial eye. Therefore, we think that Ibn Lehiʻa, who is the subject of our article, is a good example in terms of revealing the fact that there are subjective aspects of the work of rijal criticism. In addition, we believe that such an article is useful in terms of the fact that there are few studies about it in the Turkish literature and that it is better known to Turkish readers. Our article mainly examines the issues of “Ibn Lehi‘a’s scientific envi-ronment and, his teachers, students and works” which other studies have not covered much. At the end of our study, it was concluded that Ibn Lehiʻa’s jarh side outweighed, and it is also not possible to ignore him by considering him an unreliable ravi.

Keywords
Abdullah b. Lehiʻa, hadith, history, rijal criticism, jarh-taʻdil

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri