ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBÛ CAFER ET-TAHÂVÎ’NİN ALLAH’IN SIFATLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ - El-AKÎDETÜ’T-TAHÂVİYYE ÇERÇEVESİNDE -
(ABU JA‘FAR AL-TAHAWI’S VIEWS ON THE ATTRIBUTES OF GOD - IN THE FRAMEWORK OF AL-AQIDA AL-TAHAWIYYA - )

Yazar : Yusuf GÖKALP  Sultanbek TAŞMATOV  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 31
Sayfa : 77-99
181    162


Özet
Akâid ilimleri alanında yazılmış eserler arasında Ebû Ca’fer et-Tahâvî’nin Akîdesi İslam düşüncesi ve kelamı içerisinde önemli yere sahiptir. Söz konusu bu eser Hanefî düşünce geleneğini devam ettirmesi ve Ehl-i Sünnet akâidinin oluşumuna katkı sağlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. El-Akîdetü’t- Tahâvîyye olarak bilinen bu eserde, başta tevhit konusu olmak üzere çeşitli kelam meseleleri ele alınmaktadır. Ebû Hanîfe ve öğrencilerinin görüşlerinin devamı niteliğinde olan bu eserde Ehl-i Sünnet’in temel itikadi görüşleri kısa, sade ve anlaşılır ifadelerle açıklanmaktadır. Allah’ın birliği, zat ve sıfatlar konusunun yanı sıra nübüvvet, kader, halku’l-Kur’an, insan fiilleri konularının da ele alındığı bu eser sonraki dönem Sünnî kelam âlimleri tarafından da takip edilmiştir. Bu makalede biz, Ebû Cafer et-Tahâvî’nin hayatı, eserleri ve mezhebi kimliğine kısaca değindikten sonra onun Allah’ın sıfatları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
et-Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâvîyye, Allah’ın Sıfatları, Selbî Sıfatlar, Subûtî Sıfatlar

Abstract
Among the works written in the field of Credal sciences, Abu Ja‘far al-Tahâwî’s Aqidah has an important place in Islamic thought and theology. This work in question has a great importance in terms of continuing the tradition of Hanafi thought and contributing to the formation of the Ahl-Sunnah creed. In this work, known as al-Aqida al-Tahâwiyya, various kalam issues, especially the subject of tawhid, are discussed. In this work, which is a continuation of the views of Abu Hanifa and his students, the basic theological views of Ahl al-Sunnah are explained with short, plain and understandable expressions. This work, which deals with the unity of Allah, His essence and attributes, as well as prophecy, destiny, creation of the Quran and human actions, has been followed by the later Sunni kalam scholars. In this article, after briefly mentioning Abu Jafar al-Tahawi’s life, works and sectarian identity, we will try to reveal his views on Allah’s attributes.

Keywords
Al-Tahawi, al-Aqida al-Tahâwiyya, Attributes of Allah, The Essential Attributes, the Positive Attrib

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri