ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıgüzel

 2008

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuammer Esen  
İçtihad, Müçtehid Kavramları ve Kadîhan'ın Konuya İlişkin Görüşleri ss.7-20


Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit Göktaş  
Kadıhan ile Alakalı Türkiye'de Yapılan Tezler ss.21-29
The Studies About Kâdihân in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Köz  
Recent Logical Studies Effetct on Modernization of Turkishs Thought ss.31-44


Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Esen  
Oşi (Ûşî)'nin Kelâmullah Tartışmaları İçindeki Yeri ss.45-54


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Katar  
Penitence in Islam; From the Qur'anic Perspective ss.55-66
Penitence in Islam; From the Qur'anic Perspective

Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Çapçıoğlu  
Modernleşmenin Kurumsal Boyutları: Sosyolojik Bir Çözümleme ss.67-79
Theoretical Dimesions of Modernization: A Sociological Inquiry

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Esen  
The Discourse of Takfîr; İts Political and İdeological Reflections ss.81-90
The Discourse of Takfîr; İts Political and İdeological Reflections

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Kızılabdullah  
Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde İmkân ve Sınırlılıkları ss.91-104
Contructivist Approach and İts Potential and Limitation of Culture of Religion and Ethics Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Nedim Serinsu  
33. Ahzab Suresinin 56. Ayetine Göre Hz. Peygamber'e Salavat ve Selam Getirmenin Anlamı (Kırgızca) ss.129-144


Özet | Abstract | Tam Metin |

Huriye Martı  
Kâdîhân Fetvalarının Birgibî'nin Tarîka'sındaki İzleri ss.145-152


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    24. Sayı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 24. sayısı yayımlanmıştır.


    Dergimiz 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanında Dizinlenmeye başlamıştır.    Oş İlahiyat Fakültesi 2017 yılı 22. sayısı yayımlanmıştır.  

    Hakemlerimize ve  Yazarlarımıza teşekkür ederiz.    Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayımlanacaktırAdres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :ilahiyatosh@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri