ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14-15 SayıEditör
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu-Prof. Dr. Asilbek Aliev
 2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAsilbek Aliyev  
О МЕСТЕ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ss.5-11


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Ünver  
Ebussuud Efendi Tefsirinde Ötekiyle Birlikte Yaşama ss.13-25


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Dam  
Oş İlahiyat Fakültesi Öğrencileri İle İlgili Bazı Tespitler ve Teklifler ss.27-71
Some Finding, and Suggestions Related to The Faculty of Theology Students, Osh State University in Kyrgyzystan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya Kazıcı  
İslam Dünyasında Şehir Yönetimi ss.73-79


Özet | Abstract | Tam Metin |

C Bülökbaev  
О БЛИЗОСТИ ВОЗЗРЕНИЙ НА КАРТИНИ МИРА МЕЖДУ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКОЙ И ДРЕВНИМ ВОСТОКОМ ss.81-92


Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Taş  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЮСУФА ХАС ХАДЖИВА "КУТАДГУ БИЛИГ" ss.93-109


Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim Özarslan  
Hz. Peygamber'in Hanımlarına Muamelesi ve Çok Evliliğinin Gerekçeleri ss.111-129
Prophet Muhammad's Behavior Towards His Wives and Reason of His Polygamy

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Sağlam  
Türkiye'de Yaygın Din Eğitimi Faaliyeti Olarak Mevlid Merasimleri ss.131-141
Mawleed an-Nabiyy (the Birth of the Prophet Muhammad) Celebratiıons: An Informal Religious Educatiın Activity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şuayib Özdemir  
Din Görevlilerinin Yaz Kur'an Kurslarına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) ss.143-165
The Opinion of the Religious Officals Dealing Summer Quran Courses (The Elazığ Case)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şirin Çıkar  
Arap Gramer İlminde Zamir/Adılın Zikri Konusu Üzerine ss.167-175


Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Eren  
Kur'ân Ahlakı Olarak Kinâye ss.177-185


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Çetin  
Kanıt Düşüncesi ve Teleolojik Kanıt ss.187-207
The Idea of Evidence and Teleological Argument

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zaylabidin Acimamatov  
Абу Ханифанин ыйман туурасындагы кез караштары ss.209-218


Özet | Abstract | Tam Metin |

Timur Kozukulov  
Фергана Аймагында диний екстремизминдин жайылуусу ss.221-233

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Jusubaliev  
Kırgızlarda İslami Eğitim Üzerine Tarihi Bir Bakış ss.241-250


Özet | Abstract | Tam Metin |

Zamira Ahmedova  
Түрк элдериниде ислам дининин жайылуусу жана суфизмдин орду ss.241-250


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Ünver  
Uluslararası "Hoca Ahmet Yesevi Öğretisi ve Kazakistan'da Din Eğitimi" Sempozyumu Üzerine ss.251-253


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri