ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20-21 SayıEditör
Doç Dr. Samagan Mirzaibraimov-Yrd. Doç. Dr. Ferhat Gökçe
 2015-2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSamagan Mirzaibraimov  
Дин Жана Улуттук Баалулуктар ss.7-16


Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdilaziz Kalberdiev  
Караханиддер Доорунда Кыргызстандын Аймагында Жашаган Аалымдар Жана Алардын Эмгектери ss.17-27


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Dam  
Kırgızistan’da Yüksek Din Öğretiminin Problemleri Üzerine Bir İnceleme ss.29-39
An examination on the problems of higher religious education in Kyrgyzstan.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kudret Artıkbaev  
Ахмад Ибн Ханбал Жана “Муснад “ Аттуу Чыгармасы ss.41-58
Ahmad İbn Hanbal And The Musnad

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeref Mahmud el-Kudât Çeviren: Ferhat Gökçe  
Hadis Metinlerinde Rivâyet Farklılıklarının Sebepleri ss.59-88
Esbâbu Taaddudi’r-Rivâyât fî Mutûni’l-Hadîsi’n-Nebeviyyi’ş-Şerîf
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Uyanık Zaylabidin Acimamatov  
Салафий жана фалсафий усул -теориялык жана практикалык карама-каршылыктар боюнча борбордук азия алкагында ss.89-118


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Çınar  
Ehl-İ Sünnet Kelâmının Kurucu Aklı İmâm Mâtürîdî Ve Kelâm Sistemi ss.119-134
Imam Maturidi As Founding Reason Of Ahl-Al Sunnah Kalam And His Kalam System

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vecihi Sönmez  
Abdullatif Harputî Ve İslam Düşüncesinde Yenilik Arayışları ss.135-157
Abdullatıf Harputı And Lookıng For Changes In Islamıc Thought

Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazali Aripov  
Куран Негизинде Дааватчынын Өзгөчөлүктөрү ss.159-166


Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdimuhamet Mamytov  
Мажуусий Дини Жана Негиздери ss.177-191


Özet | Abstract | Tam Metin |

Said Ali Kudaynetov  
Nikâh Ve Talâk’ta Şahitlik ss.177-191
The Issue About A Testimony On Marriage And Divorce

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şumkar Masiraliev  
Ислам Суфизм (Тасаввуф) Философиянын Кээ Бир Маселелери ss.193-204


Özet | Abstract | Tam Metin |

Zamira Ahmedova  
Пайгамбарлар Калтырган Баалуулуктар ss.205-214


Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekerya Sarıbulak  
İmam Ebu’l-Muin en-Nesefî ss.215-225


Özet | Abstract | Tam Metin |

İnayatilla Azimov  
Yabancılara Arapça Öğretiminde Deyimlerin Öğretimine İlişkin Alıştırma Önerileri (Kuran’daki Deyimler Örneğinde) ss.227-246


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Dağ  
Dil Bilimsel Alan Olarak Fıkhu’l-Luga, Doğuşu, Konusu ve Önemi ss.247-261


Özet | Abstract | Tam Metin |

Said Ali Kudaynetov  
İslâm hukukunda “müellefe-i kulûb” “muallafa al-qulub” in ıslamic law ss.263-271


Özet | Abstract | Tam Metin |

Saida Saipova  
Rus Musteşrik Ignatij Julianovic Krackovskij’nin “En-Necm” İsimli Makalesi Üzerine ss.273-288
About The Article By Name “An-Najm” Of The Orientalist Ignatij Julianovich Krachkovskij

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bukatcha Akımjan Kyzy  
Çarlık Rusya Döneminde Kırgızistan'daki Eğitim Kurumları ve Durumu ss.289-313
Educational Institutions And Their Situations In Kyrgyzstan In The Tsardom of Russia

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakkı Ünal Çeviren: Ali Jusubaliev  
Бул китепче шаарлардын жакшысы- Ош шаарынын өзгөчөлүгү жөнүндө (Бу Рисалеи хайрул-булдан Ош шехринин сыфаты) ss.315-320


Özet | Abstract | Tam Metin |

Öskönbay Zuuridinov  
Манас Эпосунун Изилденүүсү ss.321-324

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri