ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Doç Dr. Samagan Mirzaibraimov-Yrd. Doç. Dr. Ferhat Gökçe
 2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerhat Gökçe  
İLAHİYAT ALANINDA KIRGIZCA TERCÜME-TE’LİF ESERLER -TÜRKİYE DİYANET VAKFI -OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE YÜRÜTÜLEN TERCÜME TELİF ESERLER- ss.6-35
The Works And Translatıons In The Kyrgyz Language In The Field Of Theology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.25
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Atalan  
VÎRANÎ BABA’NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR ss.36-53

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.26
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vecihi Sönmez  
EVRENSEL İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEVLANA ÖRNEĞİ ss.54-84
THE MEVLANA EXAMPLE İN THE UNİVERSAL ISLAM CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.27
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mederbek Kadyrov  
NAKŞİBENDİLİĞİN KIRGIZLAR ARASINDAKİ FAALİYETLERİ ss.85-99
THE ACTİVİTİES OF NAQSHBANDİYYA AMONG KYRGYZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.28
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamza Yıldırım  
BELÂGAT YÖNÜNDEN İSRÂ SURESİNDEKİ AHLÂK MUHTEVALI ÂYETLERİN KUR’ÂN İRŞADINDAKİ ETKİSİ ss.100-127
DEFINITIONS FROM BELAGAT THE MORALİTY OF-CONTENTS SURA ISRA VERSES İNFLUENCE ON NOTİFİCATİON QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.29
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öskönbay Zuuridinov  
Диндерде улут түшүнүгү ss.128-135

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.30
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mairamkan İsabaeva  
BAĞIMSIZLIK ÖNCESİ VE SONRASI ORTA ASYA’DA NAKŞİBENDİLİK: HÜSEYNİYYE KOLU ÖRNEĞİNDE ss.136-154

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.31
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zhamalidin Kanabaev  
TÜRKİSTAN’DA İSLÂM DİNİNİN ANLAŞILMASINDA AHMED YESEVÎ VE DİL ss.155-160

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.32
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed Hilal Ebu İyas  
السنة النبوية مصدر تشريعي الاحتجاج و العمل ss.161-194

Doi Number :http://dx.doi.org/10.16992/xx.33
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri