ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 SayıEditör
Doç Dr. Samagan Mirzaibraimov-Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Gökçe
 2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerhat Gökçe  
Sûfîlerin Hadis ve Hadis İlimleri ile Münasebeti ss.7-34
Relation of Sufis with Hadith and Hadith Sciences

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mederbek Kadyrov  
Kırgızların İslam’ı Kabulünde Yeseviliğin Rolü ve Kırgız Kültüründeki Yeri ss.35-44
The Role of Yasawiyya in Kyrgyz’s Acceptance of Islam and its Place in Kyrgyz Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ermamat Ergeshov Nurali Yegenov  
Hoca Ahmet Yesevî ve Onun Eğitim Sisteminin Temeli ss.45-60
Hodja Ahmet Yasawi And The Basıs of His Education System

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytmamat Kariev  
Ханафий мазхабынын фуруъ аль-фикх жана усулу аль-фикх жаатындагы негизги колдонмо адабияттары ss.79-97
The Basic Literature Of Usulu Al-Fiqkh And Furu Al-Fiqh Of The Khanafit School

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekerya Sarıbulak  
İmam Ebû Hanife’nin Sıfat Anlayışı ss.61-78
Approach of Ebû Hanifa on The Dıvıne Attributes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Öskönbay Zuuridinov  
Кыргыздардын ыйыктык түшүнүгү ss.99-104
Holiness Belief of Kyrgyz

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asilbek Abduganiev  
Mâverâünnehir Hanefî Hadis Âlimlerinden Ebü’l-Abbâs el-Müstağfirî ve Hadis İlmindeki Yeri ss.105-135
Transoxiana (Mawaraunnahr) Hanafi Hadith Scholors (muhaddith) Ebu’l-Abbas al-Mustagfiri and his Place in Science of Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tynchtykbek Manas Uulu  
Oryantalistlerin Hadis, Sünnet ve Sahâbe Kavramlarına Yaklaşımları ss.137-153
Orientalists' Approaches to Hadith, Sunnah, and Companions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri