ISSN: 1694-7673 (Print) E-ISSN: 1694-7975 (Online)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Prof.Dr. Yusuf DOĞAN - Doç.Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV
Oş-Kırgızistan  26.06.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli YÜKSEK Ali Yüksek, Camilahon Coraeva  
İSLÂM TİCARET HUKUKUNDA TEMEL AHLAKİ ÖLÇÜTLER ss.7-22
BASIC MORAL CRITERIA IN ISLAMIC COMMERCIAL LAW

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alim Emin Yusufoğlu  
Актуальность Религиозного Лагеря в Области Духовно-Нравственного Воспитания Подрастающего Поколения ss.23-49
The Relevance of Relıgıous Camps in the Field of Values Educatıon of the Younger Generation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice AKİMCAN  
Kalıgul Oluya'nın Şiirlerindeki Ahir Zaman Tasvirlerinin Etnopedagojik ve Din Eğitimi Açısından Önemi ss.51-68
The Importance of the Descriptions “End of the World” (Ahir Zaman) in the Poems of Kalgul Oluya in terms of Ethnopedagogical and Religious Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Avci  
HORASÂN VE MÂVERÂÜNNEHİR ULEMÂSI ARASINDA EBÛ HANÎFE ALGISI ss.69-113
THE PERCEPTION OF ABÛ HANÎFA BETWEEN TRANSOXANİA AND KHURASAN ULAMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aitmyrza Satybaldiev  
Куран аяттарын түшүнүүдө кырааттын таасири ss.115-133
The Influence Of Qiraat On The Understanding Of The Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Öskönbay ZUURİDİNOV  
Несторианизм жана анын Орто Азияга келүүсү ss.135-145
Nestorianism and its Arrival to Central Asia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  30. Sayı Yayınlandı

  Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi'nin 29. sayısı yayınlanmıştır.

  Dergimize makaleleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına ve makaleleri değerlendiren hakemlerimize teşekkür ederiz.

  Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналынын 29-саны басылды.

  Рецензент жана авторлорго ыраазычылык билдиребиз!


  Oş İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, makale takip sistemi üzerinden hazırlanarak yayınlanmaktadır.

  Dergimiz, 2018 yılı itibariyle İsam İlahiyat Makaleler Veritabanı’nda dizinlenmeye başlamıştır.


Adres :İsanov Sokağı 77, Oş, Kırgızistan
Telefon :00 996 322 243 561 Faks :00 996 322 243 604
Eposta :tfij@oshsu.kg

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri